EqoSupport

EqoSupport är samlingsnamnet för det supportprogram som Eqoweb AB erbjuder sina ledningssystem kundföretag i ” livet efter certifieringen”.

EqoSupport beståndsdelar är:

 • Eqoweb ® verktyget
  Eqoweb AB upprätthåller web platsen, påminnelsefunktionerna, kalenderfunktionen och uppdaterar verktygets programvara fortlöpande.
 • EqoLex
  Lagmodulen EqoLex innehåller Miljöbalken, Arbetsmiljölagen, informationssäkerhetslagen samt de lagar som identifieras för kundföretagens behov.
  EqoLex uppdateras 2 ggr årligen och de lagar som företaget ”valt” uppdateras då automatiskt i företagets/organisationens laglista.
  Kommer det nya lagar presenteras dessa vid laguppdateringarna.
  Företaget/organisationen måste endast verifiera uppdateringen.
 • Eqoweb konsultsupport
  Eqoweb kundsupport
  innebär att Eqoweb,s kundföretag har tillgång till erfarna och kunniga ledningssystemkonsulter. Supportavtalet omfattar ett antal timmar konsultstöd /år och ett avtal om fast timpris för extra insatser som företaget/organisationen avropar.
  Nyskapade ledningssystem kräver som regel lite extra konsultstöd det/de första året/åren, men det mogna ledningssystemet kan som regel klara tex interna revisionen inom ramen för bas stödet.
 • EqoEducator
  Kundföretagen har genom EqoSupport tillgång till utbildningsverktyget EqoEducator.
  EqoEducator är ett utbildningsverktyg på internet, vilket innebär att tex den obligatoriska ”Grundläggande Miljöutbildningen” för ISO 14001 företag/organisationer kan genomföras digitalt. Utbildningar över tid är dock kostnadsbelagda.
  Även andra skräddarsydda utbildningar och även enkäter kan läggas på EqoEducator.