EqoManager

En av de viktigaste funktionerna i ett ledningssystem är ”Ledningens Genomgång” (LGG).
Vid Ledningens Genomgång gås ledningssystemet igenom punkt för punkt enligt en checklista/utarbetad agenda som följer ISO-standard.
Vid Ledningens Genomgång dokumenteras företagets/organisationens ledningssystemarbete, dess beslut om förändringar, justeringar och åtgärder.

För närvarande skrivs Ledningens genomgångs protokoll i Word, som sparas i Eqoweb ® sektion för redovisande dokument.

Den integrerade modellen av EqoManager modulen är under utarbetande.