Cirkulärt företagande

Alla hållbarhetsaspekter hör ihop på och formar ett cirkulärt tänkande.Cirkulärt företagande
Oavsett vilken av de tre aspekterna du jobbar med tillför du något inom de andra två.
Låt oss ge ett exempel på detta.

Företaget sätter upp målet att minska antalet bilresor för att minska koldioxidutsläppen.
För att klara det köper företaget in cyklar som personalen kan använda.
Effekterna blir att utsläppen minskar (miljömässig hållbarhet), personalen får bättre hälsa
och blir mer produktiva (social hållbarhet) vilket leder till en ökad kvalitet på produkten eller
tjänsten de levererar (ekonomisk hållbarhet).

Det cirkulära tänkandet går ut på att uppmärksamma återkopplingar i ett system.

Ett företag med bra kontroll på sin verksamhet med tex ett ledningssystem för kvalitet – ISO 9001 och för miljö – ISO 14001 samt ett gott arbetsmiljö-arbete – ISO 45001, har alla nödvändiga komponenter för att skapa sitt eget cirkulära tänkande och ett ”cirkulärt företagande”.