ISO 45001 Arbetsmiljöledning

ISO 45001 Arbetsmiljöledningssystem är ett relativt nytt ledningssystem med en relativt ny standard. Tidigare fanns en modell som benämndes OHSAS 18001.

Allt Arbetsmiljöarbete i Sverige bygger på förordningen AFS 2001:1 och denna förordning fick även ge namn till en dokumenterad struktur som kunde användas i Systemiskt ArbetsMiljöarbete.(SAM)

I Sverige kräver lagen (AFS 2001:1) att alla företag med anställda medarbetare SKALL HA ett Systemiskt Arbetsmiljöarbete.
Har företaget 10 medarbetare eller fler skall detta arbete vara dokumenterat.
Lagstiftaren har dock underlåtit att beskriva kraven för hur ett SAM skall vara dokumenterat.

Idag är det i praktiken endast ledningssystem enligt ISO 45001 som klarar kraven som ställs på dokumentation av SAM vid tex en systeminspektion från Arbetsmiljöverket.

ISO 45001 ledningssystem på Eqoweb är 100%-igt integreringsbart med ISO 9001 och ISO 14001 ledningssystem.

Arbetsmiljöarbetet är en av de få områden där alla parter på arbetsmarknaden har ett ansvar.

Ett ledningssystem ISO 45001 är ett verktyg att mötas kring och arbeta med på en arbetsplats.

Är Ni intresserade av att veta mer?

*” anger obligatoriska fält

Intresserad av*

* obligatoriska fält