EqoLex

Lagstiftningen ställer allt större krav på företag och organisationer.

ISO certifierade företag/organisationer åtar sig att följa aktuell lagstiftning och tillgodose intressenters krav.
Att ha full kontroll över aktuell lagstiftning kan vara ett synnerligt komplicerat och svårt arbete.

Eqoweb ® erbjuder genom sitt verktyg EqoLex lagövervakning, laguppdatering  och bevakning av ny lagstiftning så att Eqoweb® kundföretag alltid kan ha en aktuell laglista.

När företagets/organisationen bygger sitt ledningssystem analyseras vilken lagstiftning som är aktuell för verksamheten. Lagarna identifieras och förtecknas i EqoLex.
Inom ramen för EqoSupport uppdateras därefter de lagar som är aktuella för företaget/organisationen 2 ggr årligen (Enligt EqoPlan).
Denna uppdatering sker automatiskt och kundföretaget behöver endast bekräfta att föreslagna uppdateringar är adekvata.

EqoLex är ett mycket kraftfullt stöd för företaget/organisationen att ha kontroll på gällande lagstiftning.
Särskilt gäller detta standarderna kopplade till miljö och arbetsmiljö, där lagstiftningen är omfattande och komplicerad.