Ledningssystem

Ett ledningssystem kan lite mera jordnära kallas för en ”manual”
hur man kan leda företaget, men också som en manual hur man jobbar i företaget på medarbetarnivå
Lite högtidligare beskrivas ledningssystemet som en organisations policy, mål, processer/aktivitetsflöden med fastställda rutiner, mätkriterier och uppföljning. .

Ledningssystemet kan ha olika inriktningar såsom kvalitet, miljö, arbetsmiljö eller informationssäkerhet.

Beroende på ledningssystemets inriktning beskriver det hur du ständigt förbättrar och justerar Er verksamhet för att möta uppsatta mål.

Ett certifierat ledningssystem hjälper till att rätt saker sker på rätt plats, och vid rätt tillfälle.