Metod


Eqoweb
® har över tid blivit synonymt med den metod vi använder för att hjälpa företag att

  • Bygga
  • Certifiera
  • Vidmakthålla

Ledningssystem i enlighet med ISO standard

Metoden bygger på en ide om att arbeta på en molnbaserad plattform, där företag eller organisationer delar på vissa funktioner.
På så sätt kan man nedbringa kostnaderna och den egna arbetsinsatsen för att skapa ett ledningssystem.

Eqoweb® lämpar sig således skalbart från enmansföretaget till mycket stora företag och organisationer (Se fliken ”Referenser” för Eqowebs kundföretag, nya och gamla).

I Eqoweb® finns stora delar av systemet i ” gemensam form” så att kundföretaget inte behöver skapa allting i sitt ISO system från noll.

I Eqoweb® kan kundföretaget fokusera på att beskriva den egna verksamheten och sina egna ledningssystemdokument, då Eqoweb® har strukturer, modeller, koppling till standard och vissa obligatoriska processer förarbetade.

Eqoweb® metoden bygger på några enkla principer….

  1. Ledningssystemet byggs enligt en fastställd tidplan
  2. Ledningssystemet byggs till ett fast pris

Eqoweb® konsulterna är stolta över vår ”track-reckord”.
Har vi påbörjat ett ledningssystembygge i syfte att certifiera företaget eller organisationen har vi så här långt en 100%-ig leveranssäkerhet.

Eqoweb® metoden skapar individuella förutsättningar och planer för Ert företag/organisation på Era villkor.