Hur hantera energiförbrukning och höga energipriserHöga enegripriser

I Sverige har vi under lång tid varit bortskämda med låga energipriser. Det har ofta varit en konkurrensfördel i produktionen.

Utvecklingen idag går mot högre, flexibla och svårberäknade enerigpriser och därmed kostnader som måste hanteras.
Med ett ISO 14001 miljöledningssystem inventerar bland annat företaget sin energiförbrukning och med den kunskapen kan man som regen skapa energireducerande åtgärder i produktonen som direkt ger minskade kostnader, ökad konkurrenskraft och bättre ekonomi för företaget.
Att sedan oprimera sin produktion med ett ISO 9001 kvalitetsledningssystem, med fokus på produktionsförbättring, produktionskontroll och minskade störningar ger också
effekter på energiförbrukning och kostnader.

Med ett Certifikat på ett ledningssystem enligt ISO 14001 för miljö,
(och ISO 9001 kvalitet) kan företaget utveckla energibesparande åtgärder i sin produktion.
Tjäna ”energisparpengar” och utveckla ett hållbart företagande