Hur hantera mitt företags tillväxtTillväxt

Så länge som företaget är litet brukar all information finnas i grundarens/entreprenörens huvud… detaljer, planer och utveckling.
Men hur hanterar man en tillväxt från det riktigt lilla företaget till ett större
och när det blir så pass stort att f företretaget får ”mellanchefer-förmän-områdesansvariga-,mm”?

Ett ledningssystem enligt ISO 9001 blir en manual som gör att alla medarbetarna i företaget kan arbeta åt samma håll med samma grund och värdegrund. Kompletterar man ledningssystemet med ISO 14001 för miljö får företaget en möjlighet att utvecklas i en hållbar riktning, vilket ofta är en stimulansfaktor för nya medarbetare.

Får företaget 10 medarbetare eller fler ska företaget ha ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Svensk Arbetsmiljölagstiftning.
Ett ISO 45001 för Arbetsmiljö är ett bra verktyg att leda arbetsmiljöarbetet med

Ledningssystem enligt ISO standard…
– ISO 9001 Kvalitet
– ISO 14001 Miljö
– ISO 45001 Arbetsmiljö
är bra verktyg att ha när företaget växer