Eqoweb AB

Eqoweb’s rötter sträcker sig till mitten av 1980 talet, varifrån vi arbetat med att utveckla olika organisationer och företags verksamhet.
Eqoweb AB har främst fokuserat på små och medelstora företag och organisationer.
Eqoweb AB har haft både offentliga och privata sektorn som kunder.

Vår kärnverksamhet är

 • Uppbyggnad av ledningssystem baserade på ISO standard
 • Support och driftstöd av etablerade ledningssystem
 • Utveckling av ledningssystem med hjälp av vårt internetbaserade verktyg Eqoweb ®

Tjänsterna är inte beroende av varandra, så kunden kan avropa endast support med befintliga ledningssystem eller kopplat till ett Eqoweb byggt ledningssystem.

Våra tjänster är utvecklade efter kundernas behov och vårt mål är att skapa användbara utvecklingsmodeller som ger mervärde åt våra kundföretag.

Eqoweb AB är självklart ISO 14001 certifierade för miljö och ISO 9001 certifierade för kvalitet

Eqoweb,s konsulter är fristående och oberoende, men har valt att samverka för att förstärka kompetensen och kundnyttan.

Eqoweb verktyget lämpar sig för många olika verksamheter och företag, allt från enmansföretaget till stora organisationer (se referenslista)

Eqoweb AB´s styrka bygger på den sammantagna kompetensen och engagemanget av våra konsulter. Våra konsulter har mångårig erfarenhet av flertalet ledningssystem och god insikt i hela resan från förberedelse via uppbyggnad till certifiering till löpande underhåll över tid.

Var och en av konsulterna har en gedigen utbildning och erfarenhet inom respektive specialområde och tillsammans verkar vi genom att bygga och underhålla ledningssystem enligt ISO standard.

Ledningssystemarbete är vår primära plattform, men Eqowebs konsulter kan så mycket mer….

 • Företagsutveckling
 • Organisationsutveckling
 • Styrelsearbete
 • Förhandlingsstöd
 • Krishantering
 • Mediastöd inkl ”informationsansvarig for hire
 • Arbetsplatsutredningar
 • Miljökonsekvensutredningar
 • Miljöansvarig for hire
 • Kvalitetsansvarig for hire 
 • Arbetsmiljöansvarig for hire
 • Informationssäkerhetsansvarig for hire
 • Föreläsningar och utbildningar

 

Eqoweb AB, ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 certifikat