Verktyg

Eqoweb® verktyget…

…är en mångsidig internetbaserad tjänst, sk ”molntjänst” utvecklad för att underlätta för företag och organisationer att bygga och sedan underhålla och använda ledningssystem enligt ISO standard.

…fungerar delas som arbetsredskap under uppbyggnaden av ledningssystemet och dels som redskap vid förmedlingen av informations under byggtid men också som informationsuppdaterare i underhållsfas.

…kan också fungera som ett verktyg i olika processers och funktioners effektivisering samt som mät och kontrollsystem för företagets eller organisationens ledningssystem.

…är inte bara en digital tjänst utan innehåller personliga underlättande funktoner.

…är lätt att använda och uppbyggnaden är enkel. Därför behövs ingen lång och omfattande utbildning för att lära sig verktyget utan de flesta kommer igång snabbt och enkelt.

…är den perfekta lösningen för små och medelstora företag och organisationer.

Enkelheten och skalbarheten från enmansföretaget till den stora organisationen är Eqoweb® adelsmärke.

Eqoweb® verktyget skapar individuella förutsättningar och arbetssätt för Ert företag eller organisation på Era villkor.