CSR

Företagens sociala ansvar (CSR- Corporate Social Responsibility) är en form av internationell självreglering av privata företag som syftar till att bidra till samhälleliga mål av filantropisk, aktivistisk eller välgörenhetskaraktär genom att engagera sig i eller stödja volontärarbete eller etiskt orienterade metoder.
Tidigare beskrevs CSR som en intern organisationspolitik eller en företagsetikstrategi. Olika organisationer har använt sin auktoritet för att driva CSR bortom enskilda eller till och med branschövergripande initiativ. CSR kan nu sägas vara en form av företagens självreglering, ex att inte fullt ut nyttja skillnader mellan olika länder, kontinenter och kulturer.
CSR arbete förknippas kanske mest med riktigt stora företag, men även det lilla företaget kan skapa sin egen CSR kultur.

Ett företag med bra kontroll på sin verksamhet med tex ett ledningssystem för kvalitet – ISO 9001 och för miljö – ISO 14001 samt ett gott arbetsmiljöarbete – ISO 45001, har alla nödvändiga komponenter för att skapa sitt eget CSR arbete.