ISO 14001 Miljöledningssystem

ISO 14001 är en internationell standard för miljöarbete i företag och organisationer.
Miljöledningssystemets principer och verkställandet av dessa är relativt lätta att förstå.
ISO 14001 miljöledningssystem passar därför bra som företagets/organisationens första ledningssystem.

Under de senaste åren har även miljöledningssystemen bidragit till att företagens konkurrenskraft har förbättrats.
De stora företagen leder denna utveckling och de ställer allt oftare krav på sina underleverantörer att dessa skall ha ett aktivt dokumenterat Miljöarbete.
Offentliga upphandlingar har nästan 100%-igt med krav på ett aktivt och dokumenterat miljöarbete.

Här passar ISO 14001 in utmärkt som modell för miljöarbetet och ett ISO 14001 certifikat är ett enkelt och bra sätt att dokumentera företagets/organisationens miljöarbete.

Ledningssystemet hjälper företaget/organisationen att genomföra ett strukturerat arbete med allt från den inledande miljöpolicyn via miljöaspekterna till rutiner och processer till miljömål och dokumentation av miljöarbetet.

Ett modernt ledningssystem ISO 14001 gällande miljö är inte ett ” reduktionsarbete” utan ett utvecklingsarbete.

Ett bra miljöledningssystem är bra för miljön och klimatet samtidigt som det stöttar affärsidén för företaget.

Är Ni intresserade av att veta mer?

*” anger obligatoriska fält

Intresserad av*

* obligatoriska fält