EqoPlan

EqoPlan är planeringsverktyget för arbetsåret/Eqo året/ISO året.

Här planeras…

  • Internrevisioner
  • Externa revisioner
  • Systemuppdateringar
  • Lagservice (EqoLex) uppdateringar

Här ser kundföretaget den röda tråden i systemarbetet, strukturellt årsvis och kan planera sin egen verksamhet efter detta.