Hållbarhet

Är ett samhällsmål som i stort sett syftar till att människor ska kunna samexistera på planeten Jorden under lång tid.
Specifika definitioner av hållbarhet är svåra att enas om och varierar därför i litteraturen och över tid.
Hållbarhet beskrivs ofta som arbete i tre dimensioner (ibland kallade ”pelare”):

  • den miljömässiga,
  • den ekonomiska
  • och den sociala dimensionen.

Detta begrepp kan användas för att vägleda beslut på global, nationell och individuell nivå.
I vardagligt bruk fokuseras hållbarhet ofta mest på miljöaspekterna så att ”hållbarhet” blir detsamma som ”miljömässig hållbarhet”.

Människor är oroade över mänsklig påverkan på miljön. De mest dominerande miljöfrågorna sedan omkring år 2000 har varit klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och miljöföroreningar och markförstöring (såsom avskogning och allmän försämring av ekosystem).

Ett företag med bra kontroll på sin verksamhet med tex ett ledningssystem för kvalitet – ISO 9001 och för miljö – ISO 14001, kan med fog sägas driva sin verksamhet ” hållbart”