EqoEducator

Alla medarbetare i ett miljöcertifierat företag/organisation enligt ISO 14001 måste ha genomgått en utbildning i ”Grundläggande Miljö”.
Utbildningen kan ske via katedrala föreläsningar genomförda av någon av Eqowebs konsulter, men EqoEducator är ett praktiskt utbildningsverktyg på internet som möjliggör individuell utbildning fri av tid och rum så länge man har tillgång till internet.

Företagsansvarige beställer ”utbildningslicenser” från sin konsult och dessa levereras vis E-post.
Företagsansvarige delar därefter utbildningslicenserna till medarbetarna som genomför utbildningen.

Utbildningsmodellen är…

 • Flera korta utbildningsavsnitt.
  Man kan gå igenom ett åt gången eller alla.
 • Avbryter man utbildningen kan den återupptas ”avsnittsvis” senare.
 • Mellan varje utbildningsavsnitt får kursdeltagaren svara på ett antal kontrollfrågor.
  Pedagogiken bygger på enkla frågor och logiska enkla svar.
 • Efter genomgången utbildning kan kursdeltagaren skriva ut sitt kursintyg själv.
 • Företagsansvarige har via en kontrollpanel överblick hur utbildningen fortskrider och kan stötta kursdeltagarna med tex påminnelser om kursen
 • Företagsansvarige erhåller listor på status på medarbetarnas utbildning.

EqoEducator innehåller även ett enkätverktyg som efter anpassning till kundföretaget kan genomföra

 • Kundenkäter
 • Leverantörsenkäter
 • Medarbetarenkäter

EqoEducator kan efter anpassning till kundföretaget genomföra specialanpassade enkäter med statistisk bearbetning.