Generationsskifte

Generationsskiften är många gånger en svår och komplicerad process.
Grundaren av företaget har många gånger ” full kontroll” på allt som händer och sker i företaget, och det är inte alltid lätt för nästa generation att ha snappat upp allt  både för att göra företaget, sig själv eller grundaren rättvisa.
En mycket bra metod att lyckas bättre med ett generationsskifte är att skapa ett ledningssystem primärt inriktat på ISO 9001 kvalitetsledning.
Då skapar man en manual för ledningen att leda företaget och för medarbetarna att arbeta i företaget
på det framgångsrika sätt som grundarna gjort.
Certifierar man ledningssystemet får man en extern uppföljning att ledningssystemet är strukturerat
och användbart. Revisionsorganet säkrar nivån på ledningssystemet och bidrar med stöd för vidare utveckling av verksamheten

Med ett Certifikat på ett ledningssystem enligt ISO 9001 för kvalitet får företaget en ”manual” hur verksamheten ska bedrivas och fortlöpande utvecklas