Att hitta investerare / Finansiering

Erfarenhetsmässigt vet vi att investerare när man undersöker lämpliga investeringsobjekt tittar på saker som tex ISO Certifierade företag med extra intresse. Ett företag som genomfört en ISO Certifiering har gjort en egenanalys av sin verksamhet och är i en ständig förbättringsprocess.
ISO 9001 certifierade företag är ofta väl beskrivna på ett sätt som tilltalar investerare

ISO 14001 certifierade företag har  tagit steget mot ett miljötänk och kan kategoriseras in i sektorn hållbart företagande, en vinkling som är positivt för miljön, företaget och vid investeringsfrågor

Ett ISO 9001/14001 certifierat företag är erfarenhetsmässigt
ett intressantare företag för en investerare