Värdegrund

Värdegrund är ibland svårt att hantera. Värdegrund brukar efterfrågas när något ha gått snett. Som alltid är planering, motivation , värderingar viktig…
Vad är värdegrund?
Värdegrunden är något som ett företag kan identifiera och dokumentera
när man bygger sitt ISO system för tex 9001 Kvalitet, ISO 45001 för Arbetsmiljö,
men inte minst om man bygger ett Miljöledningssystem enligt ISO 14001

Att bygga ett Ledningssystem enligt ISO standard….
– ISO 9001 Kvalitet
– ISO 14001 Miljö
– ISO 45001 Arbetsmiljö
är en metod att identifiera och dokumentera företagets värdegrund