EqoDeveloper

Allt ledningsystemarbete bygger i grunden på ”förbättring och utveckling”.

För att företaget eller organisationen ska kunna rapportera felaktigheter, avvikelser men också ta till sig förbättringsförslag och nya ideér, behöver företaget ett strukturerat sätt att handha denna informationsmängd.

Avvikelser, förslag och noteringar behöver komma till rätt person som handlägger ärendena och ledningen behöver statistiskt underlag.
I rapporteringsverktyget EqoDeveloper finns

  • Avvikelsehantering
  • Förslagshantering
  • Incidenthantering
  • Egenkontroll rapportering
  • Reklamationshantering

Rapporterna följer ISO standard och kan skickas såväl inom företaget/organisationen som till leverantörer, kunder, intressenter eller tillsynsmyndigheter vid rapporteringsskyldighet.

För företaget egna arbete med att hantera avvikelser eller utvecklingsförslag är EqoDeveloper strukturerat i de olika hanteringsstegen.

  • Blankett för rapportering av avvikelser/förslag/egenkontroll
  • Öppet ärende
  • Åtgärdat ärende
  • Stängt ärende

Alla rapporter/förslag kan skrivas ut, E-postas och behandlas statistiskt.