ISO 9001 Kvalitetsledningssystem

ISO 9001 är ett välkänt och över hela världen använt kvalitetsledningssystem, som med åren har utvecklats för att bättre svara upp på företagens olika behov.
Fokus för ISO 9001 ligger på ”Kundens krav” och företagets/organisationens förmåga att svara upp mot dessa krav så effektivt och anpassat som möjligt.

ISO 9001 kvalitetsledningssystem är ofta en förutsättning för att det mindre företaget ska kunna vara underleverantör till det större.

Ett aktivt och dokumenterat kvalitetsarbete är ofta ett baskrav i upphandlingar i det offentliga systemen.

På Eqoweb verktyget kan alla ISO relaterade ledningssystem integreras.
ISO 9001 kvalitetsledning kan således med fördel integreras med ISO 14001 miljöledningssystem.

ISO 45001 Arbetsmiljöledningssystem är integreringsbart med ISO 9001 system.
ISO 27001 Informationssäkerhetsledningssystem är integreringsbart med ISO 9001 system.

Eqoweb ® rekommenderar att alltid starta med någon av ISO standarderna 9001 och/eller 14001 för bästa pedagogiska resa i ledningssystembygget, och om behov föreligger för ytterligare standards lägga dessa i påbyggnadsfas.

De flesta företag vet att man gör ett gott jobb, hur får kunderna reda på detta?
Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 är en internationellt känd stämpel på KVALITET.

ISO 9001 certifikatet öppnar vägen i kundrelationen och ledningssystemet visar vägen i det interna arbetet.

Är Ni intresserade av att veta mer?

*” anger obligatoriska fält

Intresserad av*

* obligatoriska fält