Kunder kräver ledningssystem

En inte ovanlig situation för ett mindre företag är nar man vill leverera varor eller tjänster till ettKundkrab större företag eller offentlig sektor är att dessa kunder kräver ”aktivt miljö- och kvalitetsarbete” av de företag som vill vara med och offerera (leverera)
Man kan som leverantör då beskriva sin verksamhet, vilket inte alltid är så lätt då man gärna vill koppla beskrivningen direkt till kundföretagets verksamhet och visa upp sina kvaliteter. Detta är en process som kan behöva upprepas många gånger om man lämnar många offerter, det kan med andra ord bli omfattande offertarbete med att bara beskriva sin verksamhet om och om igen.
Skapar man ett ledningssystem enligt ISO standard som sedan certifieras gör man det stora jobbet en gång.
På frågan om ”aktivt miljö och kvalitetsarbete” i offertunderlaget svarar Ni ”JA” och bifogar Ni Ert Certifikat.

 

Att man som bonus för en egen manual för driften av verksamheten är uppskattad bonus.

Med ett Certifikat på ett ledningssystem enligt ISO 9001 för kvalitet respektive 14001 för miljö
brukar en kopia på certifikatet öppna dörrarna till möjligheten att få leverera
.