ISO 27001 Informationssäkerhet

ISO 27001 standarden styrande ledningssystem gällande Informationssäkerhet är en av de nyare standarderna.
Informationssäkerhet är en allt viktigare komponent i vårt allt mer digitaliserade samhälle.
IT aktörerna har allt större och komplexare system och arbetssätt, och risken för fel ökar med komplexiteten.
På senare tid har intrång och sabotage blivit en del av IT världens verklighet.
Informationssäkerhet blir allt mer en nödvändig del av IT företagets rutinarbete.

Myndigheter, företag och organisationer som lägger ut processer och arbete på underleverantörer har allt större krav på kvalitet i utförandet av arbetet och att
säkerheten är i fokus.
Att arbeta med någon annans ”IT tillgångar” kräver allt mer ansvar.

Köparna av IT tjänster har börjat kräva dokumentation på omfattningen och kvaliteten av sina leverantörers informationssäkerhetsarbete.

ISO 27001 Informationssäkerhetsledningssystem är ett av de få sätt ett företag/organisation kan dokumentera sitt Informationssäkerhetsarbete med.

Eqoweb® har tagit fram ett särskilt verktyg för att hantera ISO 27001 standardens mycket omfattande kravlista på informationssäkerhetsaspekter.

ISO 27001 kan med fördel integreras med ISO 9001 och ISO 14001.
Eqoweb ®
rekommenderar att det företag som avser att skapa ett ISO 27001 informationssäkerhetsledningssystem först bygger ett ISO 9001 kvalitetsledningssystem
för att få en bra pedagogisk resa i ledningssystembygget.

Certifikatet för ISO 27001 stänger säkerhetshål och öppnar affärsdörrar.

Är Ni intresserade av att veta mer?

*” anger obligatoriska fält

Intresserad av*

* obligatoriska fält