Sälja företaget

Att sälja sitt företag är många gånger en svår och komplicerad process.
Grundaren av företaget har många gånger ” full kontroll” på allt som händer och sker i företaget,
och det är inte alltid lätt att visa för en köpare alla fina detaljer och fördelar med företaget.
Inte minst känns det ofta som ett bekymmer att föra över kunskapen om hur att driva företaget optimalt.
En mycket bra metod att lyckas bättre med en försäljning är att skapa ett ledningssystem
primärt inriktat på ISO 9001 kvalitetsledning.
Då skapar man en manual för nya ledningen att leda företaget och för medarbetarna att arbeta i företaget på det framgångsrika sätt som grundarna gjort.
Ett ledningssystem ökar värdet på Ditt företag.
Kompletterar man 9001 ledningssystemet med ett ISO 14001 miljöledningssystem får man förutom själva driftmanualen en anvisning till köparna om att företaget är rätt inriktat i miljö och hållbarnhets-frågor. ISO

Med ett Certifikat på ett ledningssystem enligt ISO 9001 för kvalitet (och ISO 14001 miljö) får företaget en ”manual” hur verksamheten ska bedrivas och fortlöpande utvecklas och det ger ett extra värde åt företaget vid en försäljning