EqoMonitor

En av de grundläggande funktionerna i ett ledningssystem är att kunna mäta, övervaka och verifiera arbetet. EqoMonitor är ett verktyg som assisterar den ansvarige i detta arbete genom att månatligen (eller när mätningen skall ske) sända en E-post till vederbörande med uppmaning/påminnelse om att genomföra aktuell mätning.

Företaget/organisationen kan med fördel koppla Ledningssystemets målarbete direkt till en redovisning i EqoMonitor. Även sk ”stödmätningar”, dvs ej målarbete utan för driften nödvändiga mätvärden kan med fördel dokumenteras i EqoMonitor.

Protokollen är enkla och standardmässiga att fylla i, och sedan kan resultatet av företagets /organisationens ”övervakning och mätning” bearbetas antingen genom det inbyggda grafiska verktyget eller exporteras till Excel.